“If you want your children to be intelligent read the fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.”

Albert Einstein


SKOLA

- Upptäck kraften i dramapedagogik! -

"Mycket inspirerande och Erica tog verkligen eleverna på deras nivå och fick dem att slappna av och genomföra övningarna."


För att skapa ett tryggare klassrumsklimat med eleverna är teater, gestaltning, fantasi och drama en utmärkt ingång, både individuellt och för klassen som grupp. Utifrån valt tema eller ämne övar eleverna tillsammans i helklass och i mindre grupper. Berättande står ofta i fokus med hjälp av både tal och kropp. Med kreativa övningar och lekfulla improvisationer öppnas de upp och kan mötas på lika värdegrunder. De får lära sig att samspela med varandra, vara spontana, våga utmana sig, ta och ge plats, inge ökad idékraft och fantasi. Detta ger större förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter, samtidigt som de har kul på vägen.

Vi erövrar, utvecklar och förfinar elevernas förmågor i: fantasi, spontanitet, kroppslighet, musikalitet, rumslighet, karaktärsgestaltning och berättande. Hela tiden under erfaren och professionell ledning.

Workshops och projekt kan skräddarsys efter skolans/förskolans önskemål, läroplan och/eller Skapande skola projekt. Det kan erbjudas allt från ett workshop tillfälle till projekt som sträcker sig över några veckor.

Varmt Välkommen att höra av Er!

Kontakt/Boka  eller via Kulan


"CREATIVE SUPERHERO - Teatergestaltning, bild, kostym och redovisning

Med inspiration från boken "Handbok för Superhjältar", närmar vi oss temat Orättvisor vs. Rättvisa. I mindre grupper får eleverna sprudla i kreativitet, samarbete, individuellt uttryck och stärkas i sin identitet. De utforskar temat med hjälpa av olika ingångsnycklar så som dramagestaltning, värderingsövningar, rita sin Superhjälte och skapa Superhjältekostym. Vi avslutar projektet med en redovisning (ej obligatoriskt), för att visa vår process, tankar och fantasi.

Några av frågeställningarna som vi tar upp är:

Vem skulle jag vara om jag var en Superhjälte?

Vad skulle jag hjälpa till med?

Hur skulle jag hjälpa till - i skolan, hemmet och världen..?

Max antal elever per grupp: 15-18st. (klassen/klasserna delas in i mindre grupper).

Ålder: Årskurs 2 och 3

Tid: 2 tillfällen x 90min. Plus repetition och redovisning

Kostnad: från 8000kr (inkl. material) per grupp.

Plats: Skolan

Bokning & Prisförfrågan: Kontakt-formulär


"CREATIVE YOGAPLAY - SagoYoga & Kreativt Uttryck"

Behöver Era elever en stund av att få ta det lugnt, inspireras och använda sin fantasi? Hello Creative kan nu erbjuda två av sina favorit-verktyg: Kreativitet & Yoga! Klassen/Gruppen får en workshop där det berättas en fantasifull Saga innehållande enkla Yogaövningar, som skapar närvaro och berikar kropp och själ. Vi avrundar med reflektion och inspiration. Det finns även möjlighet att boka till en efterföljande stund av kreativt uttryck, så som gestaltning eller målande.

Max antal elever: 25st.

Ålder: Årskurs F-3

Tid: 60 min. - SagoYoga och avslappning Kostnad: från 3000kr

Tid: 90 min. - SagoYoga+KreativtUttryck Kostnad: från 4000kr (inkl. material)

Plats: Skolan

Bokning & Förfrågan: Kontakt


"CREATIVE SAGA" - SagoSkapande, Fantasi & Teaterlek

Låt fantasin flöda & skapa en egen Saga!

Med hjälp av lekfull rekvisita så öppnar vi upp vår fantasi och lekfullhet. Vi hittar på och skriver ner en egen saga, som vi sedan spelar och gestaltar. Eleverna får en stund att samarbeta och inspirera varandra. Möjligheten att boka till en längre workshop finns. Då med KreativtUttryck, innehållande att bland annat måla bilder från vår saga.

Max antal elever: 25st. Ålder: Årskurs F-3

Tid: 75 minuter = SagoSkapande Kostnad: från 3000kr

Tid: 120 min. (inkl. paus) = SagoSkapande + KreativtUttryck Kostnad: från 4000kr (inkl. material)

Plats: Skolan

Ämnen: Svenska, Drama, Bild, Skapande Skola

Bokning & Förfrågan: Kontakt


"CREATIVE PLAY" - Teatergestaltning, lekfullhet, samarbete och improvisation

Med kreativa ingångsnycklar får eleverna inspirera sin idérikedom och lekfullhet. Deras berättande och gestaltande en skjuts framåt. Vi testar olika teaterlekar, improvisationer, dramaövningar och gestaltande med både röst och kropp. Utan prestation och med leken och fantasin som nycklar skapar vi bland annat minipjäser i grupp som får inspiration från till exempel rekvisita, musik, ljud, konst och/eller utifrån ett tema/ämne som klassen jobbar med på skolan/förkolan. Eleverna kommer känna sig glädjefyllda, stärkta, kreativa och modiga. Här blir alla sedda och lyssnade på och klassen får samarbeta och möta varandra i en annan kontext.

Det finns inga fel, utan bara möjligheter till att få testa och utforska! Workshopen kan knytas an till skolans ämnen så som: historia, svenska, religion, SO m.fl. Till teman så som: Mångfald, Orättvisor, Vänskap, Identitet, eller annat. Workshopen kan med fördel användas som en återkoppling av ett besök, från exempelvis ett museum, teater, utställning eller annan institution. Eleverna får då ett ypperligt tillfälle att få uttrycka det dem sett, upplevt och känt.

Max antal elever: 25st.

Ålder: Årskurs 1-9

Tid: 90-120 min.

Kostnad: från 3500kr

Plats: Skolan

Bokning & Prisförfrågan: Fyll i Kontakt


"CREATIVE MASK" - Skapa karaktärsmasker i papier-maché

Att göra masker i papier-maché med hjälp av ballong, tidningar och tapetklister är kul och kreativt. Masken får både ett personligt avtryck och ger ett verktyg i att testa en annan karaktär. Eleven får gå fritt i sin fantasi och stärkas i att sin idé och tanke blir till "verklighet". För en klass skapar det ett gemensamt fokus och känsla av samarbete. De blir inspirerade av varandra och de olika momenten i att tillverka en mask ger koncentration, väcker nyfikenhet och gemenskap.Tänka sig att han eller hon man annars kanske inte leker med på rasterna, faktiskt också hade en liknande idé om vad för slags figur man ville göra! Tillsammans ger de varandra tips, löser problem och inger möjligheter.

Vi samlas vid två tillfällen på skolan. Första tillfället för att göra grunden och andra tillfället för att ge masken ytterligare färg och form. Vid intresse och önskemål finns möjlighet till ett tredje tillfälle då eleverna och sina masker får skapa små minipjäser.

Max antal elever: 25st.

Ålder: Årskurs 1-6

Tid: 90 min. x 2 lektioner/tillfällen (med möjlighet att boka till fler tillfällen och/med avslutande redovisning/uppspel)

Kostnad: från 8000kr (inkl. material).

Plats: Skolan

Bokning & Prisförfrågan: Kontakt


"CREATIVE ME"  - Identitet och Positiva minnen med hjälp av Improvisation

Alla har ett behov av att få bli sedda och hörda och alla bär på ett berättande. Vår Identitet färgas av många olika aspekter, så som familj, vänner, skola, samhälle och minnen. Med hjälp av drama-och teaterövningar får eleverna möjlighet att öppna upp, känna inspiration och glädje i att använda sin fantasi och våga dela med sig. När eleverna blivit lite varma i kläderna får de djupdyka in i ett positivt minne som är en del av deras identitet idag. Tillsammans i mindre grupper växer det fram berättelser som improviseras ut i spelade scener - små minipjäser som redovisas för varandra.

Eleverna får möta varandra i nya kontexter, känna sig stärkta, våga utmana sig och ha kul på vägen.

Max antal elever: 25st.

Ålder: Årskurs 4-9

Tid: 90-120 min.

Kostnad: från 3500kr.

Plats: Skolan

Bokning & Prisförfrågan: Kontakt


CREATIVE IMPRO - Kreativ dramaworkshop utifrån tre vinklar

Som klass så är det viktigt att utifrån temat "Identitet" få mötas utifrån olika infallsvinklar. Vem är jag i klassen? Vilka är vi i klassen? Hur speglas genus i klassen? Med hjälpa av olika dramaövningar, improvisationer och diskussioner öppnar vi upp, delar med oss och speglar oss själva och varandra. Klassen får ökad medvetenhet om vem och vilka de är, ökar förståelsen och respekten för varandra.. Ett projekt som tillför mycket skratt och glädje och mjukare klassklimat.

Max antal elever: 25st.

Ålder: Årskurs 7-9

Tid: 75 min. x 3 lektioner/tillfällen

Kostnad: från 8000kr

Plats: Skolan

Bokning & Prisförfrågan: Fyll i "Kontakt"-formuläret


CREATIVE ARISTOTLE - Kroppens språk och signaler

Retorik med utforskande till att bli medveten om hur kroppens språk kan "berätta och tala". Ett projekt som riktar sig till högstadiet, där det ställs mer och mer krav till att kunna presentera, hålla redovisningar och tala. Detta kan lätt leda till stress och nervositet. "Konsten att tala" är mer än berättandet i ord och hur vi delar upp en text. Stor del ligger i hur vi använder vår kropp och dess språk och signaler. Genom att uppmärksamma kroppens språk tillsammans och synliggöra hur vi kan använda dess verktyg på bästa möjliga sätt ökar det elevens medvetenhet om sig själv och vanliga scenarios kan avdramatiseras. Klassen känner sig trygga med varandra och får en "team-känsla", där de hjälper varandra.

Eleverna får större kunskap om sin kropp, röst och vikten av att lyssna till sig själv och varandra, som är en huvudnyckel i ett framförande.

Retorik är mer än att bara tala

Retorik är mer än att bara tala

Max antal elever: 25st.

Ålder: Årskurs 7-9

Tid: 90 min. x 2 lektioner/tillfällen

Kostnad: från 6000kr.

Plats: Skolan

Bokning & Prisförfrågan: Fyll i "Kontakt"-formuläret


FÖRSKOLA

 

"CREATIVE PLAY" - teater, lek, spela och samarbete

För de allra minsta är det viktigt att på olika sätt få uttrycka sin fantasi. Vi testar olika teaterlekar, improvisationer, dramaövningar och gestaltande med både röst och kropp. Med leken och fantasin som nycklar skapar vi bland annat sagor i grupp som får inspiration från till exempel musik, ljud och rekvisita eller utifrån ett tema/ämne som gruppen jobbar med på förskolan. Barnen kommer känna sig glädjefyllda, stärkta, kreativa och modiga. Här blir alla sedda och lyssnade på och gruppen får samarbeta och möta varadra.

Det finns inga fel, utan bara möjligheter till att få testa och utforska!

Max antal elever: 12st.

Ålder: från 4år

Tid: 60 min.

Kostnad: från 3000kr.

Plats: Förskolan

Bokning & Prisförfrågan: Kontakt


CREATIVE READING - Saga blir verklighet i fantasins värld!

Mångfald och lika värde är teman som berörs då barnen får ta del av sagan ”Djurens tävling”, skriven av Dawn Casey och Anne Wilson. Sagoläsning får utmynnas i teaterlek och tillsammans gestaltar vi sagan med hjälp av rekvisita och får inblick i alla djurens olikheter och styrkor. Fantasin ger barnen en möjlighet att uttrycka sig, bli sedda och hörda. Passar skola, förskola och bibliotek.

Ålder: Åk. F-2 Antal: 20st.

Plats: Skolan och/eller Bibliotek

Tid: Alt.1: 90 min. Alt.2: 60 min. x 2 lektioner/tillfällen

Kostnad: från 4000kr

Bokning & Prisförfrågan: "Kontakt"-formuläret


WORKSHOPS FÖR KONSTHALLAR MED SKOLA ELLER FRITID

"Jag har aldrig gillat att spela, men det här var ju hur kul som helst!"


TEATERLEK & KONST - Skapande skola projekt!

Välkomna att boka skapande skola projekt där vi låter konsten möta teaterns värld i form av teaterlek. Projekten genomförs under en dag på Waldemarsudde med utgångspunkt i konstutställningen "Salongsmåleri?!" med måleri från sent 1800-tal. Konstverken rymmer ett rikt estetiskt berättande och fokuserar på teman som antik mytologi, bibliska och historiska berättelser samt scener ur dramer av Shakespeare.

Projektet planeras och genomförs i samarbete mellan skolan, Prins Eugens Waldemarsudde samt Erica Löfgren, skådespelerska och dramapedagog från Hello Creative. Tillsammans med eleverna skapar vi små teaterföreställningar med inspiration av de berättande motiven i utställningen "Salongsmåleri?!" Vi inleder med en visning och workshop i bildanalys av de mest spännande konstverken i utställningen. Därefter följer en teaterworkshop där barnen får fantisera och improvisera fram små berättelser till sina favoritkonstverk. Berättelserna gestaltas avslutningsvis med hjälp av lekfull rekvisita. Projekten kan även utgå under flera tillfällen och då även innehålla ateljémålning.

Vi tar emot grupper: tisdag-fredag 17 september – 22 januari

Rek från åk F-5

Skolbesöket kan genomföras inom ramen för: historia, svenska, bild

Mer om: Prins Eugens Waldemarsudde är ett konstmuseum som ligger vackert beläget på Djurgården. Museet driver en rik pedagogisk verksamhet för skolans alla årskurser med olika temavisningar, workshops i bildanalys och skapande verksamhet. Museets skapande verksamhet bedrivs i en vacker byggnad som tillhör Waldemarsuddes äldsta bebyggelse och har säsongsöppet från 1 april – 31 oktober varje år. Museets pedagogiska verksamhet leds av museipedagog Elisabet Hedstrand.

Hjärtligt välkommen med din bokning!

 


"CREATIVE ARTPLAY" - konstanalys för de yngre besökarna

Låt era yngre besökare få ta del av konsten med hjälp av andra kreativa nycklar. En möjlighet att låta olika konstformer få mötas och utövas med hjälp av teaterimprovisation. Tillsammans i grupp får de yngre besökarna välja ett konstverk. De får låta fantasin bubbla om vad det är de ser; vad händer i konstverket, vad som har hänt och vad kommer att händer? Med lekfull och värmande vägledning får grupperna dramatisera berättelserna på golvet - små minipjäser växer fram. Med hjälp av lättare rekvisita och barnens skapande visas dessa spelade scener för varandra. Det blir mycket skratt, nya möten, ingång in i teaterimprovisation, modet att testa något nytt och en fantastisk "Konstanalys", utifrån barnens egna förutsättningar. För de alla minsta gör vi det tillsammans och gestaltar i helgrupp.

Konceptet kan med fördel användas inom diverse utställningar för museum.

Ålder: 4-7år, 8-12år     

Plats: Utställningsplatsen och/eller skolan

Tid: Alt. 1: 90 in.   Alt.2 60 min. x 2 lektioner/tillfällen     

Kostnad: från 4000kr

Bokning & Prisförfrågan: Fyll i "Kontakt"-formuläret


SKAPANDE SKOLA PROJEKT - Ett axplock från åren…

Hello Creative kan med fördel vara en del av ett skapande skola projekt. Genom åren har många av de workshops och projekt som finns ovan på sidan, varit i kontexten av Skapande skola, så som Creative Superhero på Bagarmossens skolor, Creative Impro på Myrsjöskolan, Kulturvecka med Mask och Saga på Brotorpsskolan, Creative Play med Forntiden och Årstiderna på Frida skola, i Trollhättan, Creative Reading på Abrahamsbergsskolan med flera.

Besök på Kungliga Operan…

Öppnade upp fantasin till karaktärslek och fartfyllda berättelser och mini-pjäser!

Tillsammans med Förskoleklasserna på Saltsjöbadens Samskola, besökte vi bakom kulisserna på Kungliga Operan. Ett skapande skola projekt där Hello Creative sedan återkopplade på skolan kring besöket med hjälp av teaterlek, gestaltande och berättande. Det blev många roliga karaktärer som fick liv så som bland annat Ballerinor, Kungar, Drottningar, Musiker och en å annan husmus...

Är ni på en skola/förskola som också kanske kommer besöka ett museum, teater, utställning eller annat? Har ni Skapande skola bidrag, som ni vill hitta sammanknyta med olika aktörer? Hör av Er! Det blir ett ypperligt tillfälle att låta eleverna få uttrycka sitt besök med teater/dramalek.

Passar från Förskolan och upp till Årskurs 9.


"Samarbetet med Erica som Teater-och dramapedagog kan sammanfattas med tre ord: 

Ambitiös, Kompetent och Idérik."

blomma_53480849.jpg