"Creativity is intelligence having fun."

Albert Einstein


EVENTS & FÖRETAG

- Upptäck möjligheterna på er arbetsplats! -


CREATIVE PLAY - lekfullhet, samarbete, gestaltning och fantasi

Hello Creative finns också till för företag, organisationer, ålderdomshem och sammankomster för äldre vuxna, med flera.  Låt Dig inspirera och inspireras!

Kreativt uttryck och berättande:

Oavsett ålder så är det givande att få vara i lekfullhet, idérikedom och fantasi. Vår kreativitet är vår skaparkraft och inspiration. Erica och Hello Creative vill ge dig en chans att få berätta och gestalta med ord och kropp. Roliga lekar och övningar ger dig en stund av närvaro, skratt, igenkänning och välmående.

Utifrån kundens önskemål, skräddarsys workshops innehållande fantasifulla teatergestaltningar och lekfulla dramaövningar. De anställda/deltagarna får en stund av kreativ glädje, öppna upp sina fantasi-och idérikedomar, samarbeta, lyssna och se med nya ögon. Något som berikar en arbetsplats, i hemmet och i livet.

Hjärtligt Välkommen med förfrågningar och bokningar via "Kontakt"-formuläret.